• W14698
  • W14630
  • W14610
  • W14610e
  • W14610a
  • W14698
  • W14630
  • W14610
  • W14610e
  • W14610a

W146 Reciklirani strugač za led

WoW! Strugač za led izrađen od recikliranog plastičnog otpada iz oceana putem prganizacije Plastic Bank®. Za izradu ovog strugača korišteni su stare plastične boce i drugi odbačeni plastični proizvodi.